Terms & conditions

Index:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Klachtenregeling
Artikel 14 - Geschillen
Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 16 - Auteursrecht en kopierecht


Artikel 1 - Definities
In these terms and conditions, the following is understood as:

 1. Reflection period: the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal;
 2. Consumer: the natural person who does not act in the exercise of a profession or business and enters into a distance contract with the entrepreneur;
 3. Day: calendar day;
 4. Transaction: a distance contract relating to a series of products and/or services, the supply and/or purchase obligation of which is spread over time;
 5. Durable data carrier: any means that enables the consumer or entrepreneur to store information that is addressed to him personally in a way that makes future consultation and unaltered reproduction of the stored information possible.
 6. Right of withdrawal: the possibility for the consumer to renounce the distance contract within the reflection period;
 7. Model form: the model withdrawal form that the entrepreneur provides that a consumer can fill in when he wants to make use of his right of withdrawal.
 8. Entrepreneur: the natural or legal person who offers products and/or services to consumers at a distance;
 9. Distance contract: an agreement whereby, within the framework of a system organized by the entrepreneur for the distance selling of products and/or services, up to and including the conclusion of the agreement, use is only made of one or more techniques for distance communication;
 10. Technology for distance communication: means that can be used for concluding an agreement, without the consumer and trader being in the same place at the same time.
 11. Terms and conditions: the present General Terms and Conditions of the entrepreneur.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Raedwolf
Neerrechemstraat 116A
9770 Kruishoutem
Belgium
info@raedwolf.com
Btw-identificatienummer: BE0675677749

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. These terms and conditions apply to every offer of the entrepreneur and to every distance contract and orders between entrepreneur and consumer.
 2. Before the distance contract is concluded, the text of these terms and conditions will be made available to the consumer.
 3. If the distance contract is concluded electronically, the text of these terms and conditions can be made available electronically to the consumer in such a way that the consumer can store it on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated where the general conditions can be seen electronically and that they will be sent free of charge at the request of the consumer by electronic means or otherwise.
 4. In the event that specific product or service conditions apply in addition to these general terms and conditions, the second and third paragraphs shall apply mutatis mutandis and the consumer may in the event of conflicting general terms and conditions always invoke the applicable provision that is most favorable to him
 5. If one or more provisions in these terms and conditions are at any time wholly or partially void or destroyed, then the agreement and these conditions remain valid and the stipulation in question will be replaced by a provision that approaches the scope of the original as much as possible.
 6. Situations that are not regulated in these terms and conditions must be assessed 'in the spirit' of these terms and conditions.
 7. Uncertainties about the explanation or content of one or more provisions of our terms and conditions should be explained 'in the spirit' of these terms and conditions.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. If an offer has a limited period of validity or is subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
 2. The offer is without obligation. The entrepreneur is entitled to change and adjust the offer.
 3. The offer contains a complete and accurate description of the offered products and/or services. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by the consumer. If the entrepreneur uses images, these are a true reflection of the offered products and/or services. Obvious mistakes or obvious errors in the offer do not bind the entrepreneur.
 4. All images, specifications and data in the offer are indicative and can not be a reason for compensation or dissolution of the agreement.
 5. Images for products are a true reflection of the products offered. The entrepreneur can not guarantee that the displayed colors exactly match the real colors of the products.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • the price including taxes;
  • cost of shipping;
  • the manner in which the agreement will be concluded and which actions are required for this;
  • whether or not the right of withdrawal applies;
  • the method of payment, delivery and execution of the agreement.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. The contract is, subject to the provisions of paragraph 4, concluded at the moment of acceptance by the consumer of the offer and the fulfillment of the corresponding conditions.
 2. If the consumer has accepted the offer electronically, the entrepreneur will immediately confirm electronically the receipt of the acceptance of the offer. As long as the receipt of this acceptance is not confirmed by the entrepreneur, the consumer can terminate the contract.
 3. If the agreement is created electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and he will ensure a secure web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will observe appropriate security measures.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. In the case of a longterm transaction, the provision in the previous paragraph only applies to the first delivery.
 6. Each contract is entered into under the suspensive conditions of sufficient availability of the products concerned.
 7. Minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
When delivering products:

 1. When purchasing products, the consumer has the option to terminate the contract without giving any reason within 14 days. This reflection period starts on the day after receipt of the product.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. If the consumer wishes to make use of his right of withdrawal, he is obliged to inform the entrepreneur within 14 days after receipt of the product. The consumer must make this known by means of the model form. After the consumer has made it known that he wishes to make use of his right of withdrawal, the customer must return the product within 14 days. The consumer must prove that the delivered goods have been returned in time, for example by means of a proof of shipment.
 4. If the customer has not made it known that he wishes to make use of his right of withdrawal after expiry of the terms stated in paragraphs 2 and 3, or the product has not been returned to the entrepreneur, the sale is a fact.

When delivering services:

 1. When providing services, the consumer has the option to terminate the contract without giving any reason for at least 14 days, starting on the day of entering into the agreement.
 2. In order to make use of his right of withdrawal, the consumer will turn to the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur with the offer and/or at the latest on delivery.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. If the consumer exercises his right of withdrawal, the costs of returning the goods are for his account.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. In the event of damage to the product due to careless handling by the consumer himself, the consumer is liable for any loss of value of the product.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. The entrepreneur can exclude the consumer's right of withdrawal for products as described in paragraph 2 and 3. The exclusion of the right of withdrawal only applies if the entrepreneur has clearly stated this in the offer, at least in time for the conclusion of the contract.
 2. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products:
 3. which have been created by the entrepreneur in accordance with the specifications of the consumer;
 4. which are clearly personal in nature;
 5. which can not be returned due to their nature;
 6. that can spoil or age quickly;
 7. the price of which is subject to fluctuations in the financial market on which the entrepreneur has no influence;
 8. for loose newspapers and magazines;
 9. for audio and video recordings and computer software of which the consumer has broken the seal;
 10. for hygienic products of which the consumer has broken the seal.
 11. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for services:
 12. concerning accommodation, transport, restaurant business or leisure activities to be carried out on a certain date or during a certain period;
 13. the delivery of which commenced with the express consent of the consumer before the reflection period has expired;
 14. regarding betting and lotteries.

Artikel 9 - De prijs

 1. During the period mentioned in the offer, the prices of the offered products and/or services will not be increased, except for price changes due to changes in VAT rates.
 2. Price increases within 3 months after the conclusion of the contract are only permitted if they are the result of statutory regulations or provisions.
 3. Price increases 3 months after the conclusion of the contract are only allowed if the entrepreneur has stipulated this and:
 4. these are the result of statutory regulations or provisions; or
 5. the consumer has the authority to cancel the agreement from the day on which the price increase takes effect.
 6. The prices mentioned in the offer of products or services include VAT.
 7. All prices are subject to printing and typing errors. No liability is accepted for the consequences of printing and typing errors. In the case of printing and typing errors, the entrepreneur is not obliged to deliver the product at the wrong price.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. The entrepreneur guarantees that the products and/or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of soundness and/or usability and the legal provisions existing on the date of the conclusion of the agreement.
 2. A guarantee provided by the entrepreneur, manufacturer or importer does not affect the legal rights and claims that the consumer can assert against the entrepreneur under the contract.
 3. Any defects or incorrectly delivered products must be reported to the entrepreneur in writing within 4 weeks after delivery. Return of the products must be in the original packaging and in new condition.
 4. The entrepreneur's warranty period corresponds to the manufacturer's guarantee period. However, the entrepreneur is never responsible for the ultimate suitability of the products for each individual application by the consumer, nor for any advice regarding the use or application of the products.
 5. The guarantee does not apply if:
 • The consumer has repaired and/or processed the delivered products himself or had them repaired and/or processed by third parties;
 • The delivered products are exposed to abnormal circumstances or otherwise careless handling or are treated contrary to the instructions of the entrepreneur.
 • The inadequacy in whole or in part is the result of regulations that the government has made or will make regarding the nature or the quality of the materials used.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. The entrepreneur will take the greatest possible care when receiving and executing orders for products and when assessing applications for the provision of services.
 2. The place of delivery is the address that the consumer has made known to the company.
 3. With due observance of what is stated in paragraph 4 of this article, the company will execute accepted orders expeditiously but no later than 30 days, unless the consumer has agreed to a longer delivery period. If the delivery is delayed, or if an order can not or only partially be executed, the consumer will receive notification no later than 30 days after he has placed the order. In that case, the consumer has the right to terminate the contract without any costs. The consumer is not entitled to compensation.
 4. All delivery times are indicative. The consumer can not derive any rights from any times mentioned. Exceeding a deadline does not entitle the consumer to compensation.
 5. In case of dissolution in accordance with paragraph 3 of this article, the entrepreneur will refund the amount that the consumer has paid as soon as possible but no later than 14 days after termination.
 6. If delivery of an ordered product proves to be impossible, the entrepreneur will try to make a replacement article available. At the latest at the time of delivery, it will be stated in a clear and comprehensible manner that a replacement item will be delivered. For replacement items the right of withdrawal can not be excluded. The costs of any return shipment are for the account of the entrepreneur.
 7. The risk of damage and/or loss of products rests with the entrepreneur until the moment of delivery to the consumer, unless expressly agreed otherwise.

Artikel 12 - Betaling

 1. Unless otherwise agreed, the amounts owed by the consumer must be paid within 7 working days after the commencement of the reflection period as referred to in Article 6 paragraph 1. In the event of an agreement to provide a service, this period shall start after the consumer has received confirmation of the agreement.
 2. The consumer has the duty to report inaccuracies in provided or stated payment details to the entrepreneur without delay.
 3. In the event of default by the consumer, the entrepreneur has the right, subject to legal restrictions, to charge the reasonable costs made known to the consumer beforehand.

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. The entrepreneur has a publicized complaints procedure and handles the complaint in accordance with this complaints procedure.
 2. Complaints about the execution of the agreement must be submitted fully and clearly described to the entrepreneur within 7 days, after the consumer has discovered the defects.
 3. Complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will respond within the period of 14 days with a notice of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.
 4. If the complaint can not be resolved by mutual agreement, a dispute arises that is susceptible to the dispute settlement.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. A complaint does not suspend the obligations of the entrepreneur, unless the entrepreneur indicates otherwise in writing.
 7. If a complaint is found to be well-founded by the entrepreneur, the entrepreneur will replace or repair the products at its option free of charge.

Artikel 14 - Geschillen
Contracts between the entrepreneur and the consumer to which these terms and conditions apply are governed exclusively by Belgian law, even if the consumer lives abroad.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Additional provisions or deviating from these general terms and conditions may not be to the detriment of the consumer and must be recorded in writing or in such a way that they can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable data carrier.

Artikel 16 - Auteursrecht en kopierecht
The content of this website and other Raedwolf publications are owned or licensed by Raedwolf, or used with the permission of the owner. Reproduction is prohibited, unless with permission.

© 2023 Raedwolf
info@raedwolf.com    |    Kruisem, België    |    VAT-number: BE0675677749
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram