Disclaimer

De volledige inhoud van deze website is in het bezit van of onder controle van Raedwolf, en wordt beschermd door de universele auteursrechten. U mag de inhoud enkel downloaden voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden, maar het is verboden de inhoud te wijzigen.

Raedwolf zal zich inspannen om de informatie op deze website bijgewerkt en nauwkeurig te houden. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een overeenkomst met Raedwolf te mogen claimen of te veronderstellen. We streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Raedwolf is vrij om de inhoud van alle berichten die u naar ons verstuurt, met inbegrip van ideeën, concepten of suggesties, te gebruiken voor om het even welk doel ter verrijking van Raedwolf. Dergelijke voorstellen kunnen bestaan in het ontwikkelen, vervaardigen en/of verkopen van goederen of diensten.

Raedwolf behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van deze site te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder enige kennisgeving.

Raedwolf is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht door de website, of voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.

© 2023 Raedwolf
info@raedwolf.com    |    Kruisem, België    |    BTW-nummer: BE0675677749
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram